DOELSTELLING

De volgende doelstellingen zijn deze die vanuit het AC werden vooropgesteld. Deze worden echter per medewerker aangepast tijdens het individuele begeleidingsproces.
Afhankelijk van persoon tot persoon wordt er naar bepaalde doelen gestreefd.

Deze doelen kunnen zijn:

Activering uitbouwen.
Activeren, stimuleren, ontwikkeling,…hiermee willen we voorkomen dat de mensen terugvallen op hun vroegere situatie.  Er moet getracht worden dit tegen te houden en hen vooruit te helpen. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren: sociaal, educatief,…


fitness

Zelfwaardegevoel opbouwen of ondersteunen

Aanleren van praktische en sociale vaardigheden
Dit kan in de keukenactiviteit, maar ook in tal van andere activiteiten binnen het AC en ook via individuele contacten aan bod komen.

keuken


Loskomen van de ziekte, herwinnen van sociale rollen
Bij de ziekte is een kennis van de voorgeschiedenis nodig maar dit mag niet op de eerste plaats komen.
Het herwinnen van sociale rollen zit verweven in de groepsprocessen. Daarnaast kunnen de medewerkers zichzelf testen, dingen uitproberen. Het is belangrijkdat we de gebruikers als mensen benaderen en niet als een zieke.


Het herwinnen of instandhouden van een dagstructuur
Door hier met een vast schema aanwezig te zijn krijgen ze een vaste structuur in hun dagen. Ook het op tijd innemen van een maaltijd kan hieraan bod komen. Daarnaast komen nog tal van andere zaken aan bod.

Maatschappelijke integratie:
Via socio-culturele uitstappen, groepsgesprek en sport krijgen demedewerkers terug voeling met de onmiddellijke omgeving.

Vorming onderbouwen
Via de korte cursussen proberen we onze medewerkers bij te sturen in dagdagelijkse problemen of onduidelijkheden zoals papieren ivm water,elektriciteit, communicatievaardigheden opbouwen,… .

Werkattitude opbouwen of onderhouden: Deze attitudes worden aangeleerd in de atelierwerking. In De Hond in ’t Kegelspel en Domino kunnen onze medewerkers vrijblijvend meedraaien op bepaalde momenten.Indien ze dat wensen kunnen ze ook doorstromen naar deze diensten.

Buurtparticipatie
We hebben frequent contact met het buurthuis Overleie. Medewerkers die zichgeroepen voelen om toneel te beoefenen kunnen vanuit ons centrum aansluiten bij het toneelgezelschap Antigone. Eveneens proberen we de buurt regelmatig te betrekken bij onze activiteiten.

 


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46