WERKING

Naast de activiteiten zijn er enkele belangrijke infomomenten:

·          Overdracht: Zowel ‘s morgens en ’s middags staan we met de aanwezige begeleiding stil bij de medewerkers die de komende uren aanwezig zullen zijn. Belangrijke info omtrent medewerkers wordt doorgegeven.
·          Werkoverleg: Dit overleg gaat wekelijks de dinsdag door van 14.30 h tot 16.00 h. Hierbij is enkel de vaste begeleiding aanwezig en wordt er stilgestaan bij de effectieve werking en organisatie van het centrum. Medewerkers komen niet aan bod.
·          Teamvergadering: Wekelijks is er een teamvergadering op dinsdag van 16.00 h tot 17.00 h. Naast de vaste begeleiding kunnen onze partners (van AZ Groeninge Kortrijk, CGGZ Kortrijk, Heilige Familie Kortrijk en Beschut Wonen De Bolster) ook aansluiten-. Hier kunnen medewerkers worden besproken, kennismakingsgesprekken worden voorgelegd, eventuele mogelijkheden tot doorstroom worden voorgesteld.
·          Intervisie: 2-Maandelijks staan we op de teamvergadering stil bij één van de medewerkers. We evalueren het traject die we doorlopen hebben met hen en bekijken de toekomstmogelijkheden.
·          Visiemoment: Vier maal per jaar bespreken we de visie van onze organisatie, de knelpunten binnen onze werking, toekomstplannen, ….
·          Medewerkervergadering: Er is maandelijks een overlegmoment gepland waarop alle medewerkers aanwezig kunnen zijn. Dan worden alle punten zowel vanuit begeleiding als vanuit medewerkers besproken.

medewerkers


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46