DOELGROEP

Wie kan er bij ons terecht?

Je hebt  een psychische kwetsbaarheid, je bent ouder dan  18 jaar en je wenst tijdelijk herstelondersteunende zorg  in ons woonaanbod.

Aanmelding

Wie verwijzen wij door?

- Je komt in aanmerking voor persoonsgebonden financiering, dan kan je  beter terecht bij de diensten van het VAPH.

- Je wenst ondersteuning omwille van je verslaving, dan kan je  werken aan je herstel in een gespecialiseerde dienst voor verslaving.


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46