DOELSTELLINGEN

In ons beschut wonen trachten we mensen te reïntegreren in de maatschappij. De visie die wij daarbij hanteren is de rehabilitatievisie.  Concreet hanteren we daarbij de individuele begeleidingsrelatie, het begeleidingscontract en de groepsbegeleiding.

bolster2 

1. Individuele begeleiding
Elke bewoner krijgt een individueel begeleider toegewezen die een vertrouwenrelatie met de bewoner uitbouwt.
De begeleider gaat samen met de bewoner op weg, om hem/haar op die manier te kunnen ondersteunen in diens geïndividualiseerd groeiproces, waarbij doelen door en samen met de bewoner worden vooropgesteld.
Wij streven de doelstelling van rehabilitatie na. Dit houdt in dat de bewoner, vanuit zijn mogelijkheden, kan evolueren naar zelfstandig wonen.

2. Begeleidingscontract
Naast deze individuele vertrouwensrelatie staat ook het begeleidingscontract centraal.
In dit begeleidingscontract worden de aandachtspunten en werkpunten geconcretiseerd, door begeleider en bewoner uitgewerkt en ondertekend.  Het illustreert het engagement dat door beiden genomen wordt om naar zelfstandigheid te evolueren.

De aspecten die in een begeleidingscontract aan bod kunnen komen, zijn:
-          Psychische problematiek
-          Dagactiviteit:

o        werk
o        vrije tijd
o        daghospitaal ziekenhuis
o        activiteitencentrum
o        arbeidszorgcentrum
o        activiteiten bolster op indicatie

-          Financieel: inkomens- en budgetplan
-          Vrije tijd en sociale activiteiten
-          Hygiëne
-          Medicatie
-          Behandelingsafspraken en verantwoordelijke verwijzer
-          Huishoudelijke activiteiten
-          Sociale administratie
-          Groepsinteracties en communicatieve vaardigheden
-          Sociale context en sociale contacten.

Deze punten vormen de basis van waaruit de begeleiding wordt gestart. 

3. Groepsbegeleiding

Naast de individuele begeleiding is er ook groepsbegeleiding. De groepsbegeleiding volgt het reilen en zeilen in de woning op. Zowel praktische als inhoudelijke zaken, die met het samen wonen gepaard gaan, worden opgevolgd.


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46