HISTORIEK

Beschut  wonen De Bolster is ontstaan in 1988. In samenwerking met de Kliniek Heilige Familie werden mensen begeleid naar de stap tot zelfstandig wonen. Oorspronkelijk bestond het team uit vrijwilligers, maar door een KB van 1990 mocht de Kliniek Heilige Familie ook personeel aanwerven voor het project beschut wonen. Dit leidde tot een samenwerkingsverband met het CGGZ en AZ Groeninge campus St. Maarten. Het project kreeg de steun van de congregatie van de zusters van de Heilige Familie.

De Bolster werd in 1991 officieel erkend als project beschut wonen en kreeg de naam ‘VZW Samenwerkingsverband De Bolster.

bolster

 


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46