DOELSTELLING

-Het herwinnen en /of instand houden van dagstructuur.
-Het herwinnen en /of instand houden van arbeidsattitudes.
-Organiseren van werkvoorbereiding naar BW(of regulier werk).
-Vaardigheden bijbrengen in functie van werkvoorbereiding.
-Het bevorderen van integratie van de medewerker in de samenleving.
-Het mogelijk maken dat medewerkers opnieuw hun zelfredzaamheid en welbevinden kunnen vergroten in de samenleving via het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.
-Het leren formuleren van eigen doelstellingen en opnemen van verantwoordelijkheid.
-Mogelijkheden aanreiken om uit de vicieuze cirkel te geraken en binnen een veilig kader door te stromen naar een maatschappelijk beter aanvaard leven.
-Versterken en methodisch opvolgen van het individueel begeleidingsproces.

 

Via het verlenen van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en- of dienstverlenende setting (binnen het centrum) willen we in arbeidszorg het gewaarborgd recht op arbeid aanbieden. Door participatie aan deze activiteiten wordt de maatschappelijke integratie en participatie bevorderd en worden latente functies van arbeid misschien opnieuw bereikbaar. De arbeidszorg draagt bij tot het algemeen welzijn van de deelnemers.

Belangrijk in de methodiek is ook het niet- categoriale aspect waar we de meerwaarde erkennen in het laten samenwerken van cliƫnten uit verschillende doelgroepen.
Het is een combinatie van zorg en tewerkstellingsmethodiek die gericht is op de meest kwetsbare groepen. Door middel van atelierwerking en groepsondersteuning probeert men de medewerker een zinvolle invulling aan te bieden. De zorg op maat, het rekening houden met ieders mogelijkheden in functie van het werk staat even centraal als de groepsaandacht waar dan eerder sociale groepsaspecten hun waarde bewijzen.

Attitudetraining is ook een element van het ontwikkelingsproces. Zowel in groep als op zelfstandige basis kan er aan eenzelfde opdracht gewerkt worden.

Er is nood aan grote diversiteit van werkaanbod om voldoende variatie en voldoende mogelijkheden te kunnen aanbieden. Duidelijke afspraken, duidelijke dagstructuur en voldoende inspraak zijn peilers van de arbeidszorgmethodiek.
Binnen tewerkstelling is er ook geen onderscheid tussen mensen en hun problemen. Er is opvolging via evaluaties met verwijzers en met de medewerker zelf, en regelmatig een functioneringsgesprek wordt gewerkt aan een intensieve begeleiding.


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46