HISTORIEK

In 1999 kon VZW De Bolster het onafhankelijk Arbeidszorgcentrum Domino integreren in de VZW.

Het project ontstond in 1983 onder impuls van Dhr. William Maes en Dhr. Guido Willem en werd een centrum voor ergotherapie genoemd voor mensen met psycho-sociale moeilijkheden. Dit initiatief werd in 1999 overgedragen aan VZW De Bolster. 
Handambachtelijke activiteiten waren reeds bij aanvang het middel waarrond de activeringsgedachte werd uitgebouwd. Naar aanleiding van enkele moeilijkheden met de vroegere locatie aan de Minister Liebaertlaan werd aan de VZW De Bolster gevraagd om dit engagement voor arbeidszorg verder uit te bouwen.

De Bolster startte  in 1999 met de uitbouw van een nieuwe locatie Arbeidszorg in de Schutterstraat 14 A te Kortrijk.
Ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten bleven  de basis voor de werking maar naast renovatie van meubelen wordt ook  semi-industrieel werk één van  de basisactiviteiten. 

Vanaf 1999 werd contact opgenomen met Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Antwerpen en werden de methodieken van niet-categoriale arbeidszorg geïntegreerd in de werking. Dit werd verder onderbouwd door de contacten met het provinciaal platform Steunpunt Arbeidszorg  West- Vlaanderen.
Voor de regio Zuidwest Vlaanderen  hebben we onze krachten gebundeld in een regionaal netwerk Arbeidszorg waarbij we gezamenlijk  vanuit de verschillende regionale arbeidszorgsprojecten ons willen profileren en problemen aanpakken.

In 2005 werd ook het gebouw in de Schutterstraat te klein en door  de indeling van het gebouw waren er meer en meer praktische moeilijkheden in de werking.
Na grondige bespreking en evaluatie werd uitgekeken naar een andere locatie. Het pand dat we nu in gebruik nemen ligt centraal in de stad, is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en onderging in korte tijd een gedaanteverandering.

 


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46